اخبار جدید پارکت لمینیت وسن

همکاران و دوستان ارجمند 
باتوجه به بررسی های دقیق بازار و پس از کارشناسی نظرات شما بزرگواران ازاقصی نقاط کشور شرکت الین دکور در جهت جلب رضایت هرچه بیشتر شما عزیزان و رفع نیازهای بازار ، اقدام به حذف برخی کدهای پارکت لمینت Wesen و افزودن چند کد رنگ جدید بسیار زیبا و متناسب با دیزاین روز نموده است .
 
لیست کدهای حذفی ارائه گشته و منتظر عرضه کدهای جدید wesen باشید .
 
کدهای حذفی: 2125/ 2115/ 2116/2114 /2112/2130/2129/2127